Ja. Er zijn twee kleurenmodi beschikbaar: Fast Flow (Snelle flow, hoge kleurschaal voor arteriële flow) en Slow Flow (Trage flow, lage kleurschaal voor veneuze flow).